Nasza oferta

Usługami najwyższej jakości wspieramy naszych klientów we wszystkich dziedzinach, związanych z przygotowaniem dokumentów:

  • Tłumaczenie pisemne
  • Tłumaczenie ustne
  • Tłumaczenie telekonferencji

  • Lokalizacja oprogramowania
  • Projektowanie i tłumaczenie stron internetowych
  • Drukowanie i oprawa

  • Poświadczanie dokumentów
  • Spisywanie tekstów zarejestrowanych dźwiękowo
  • Skanowanie i obróbka graficzna