O nás

Rychlé, přesné a profesionální překlady

Přední překladatelská společnost ve střední a jihovýchodní Evropě.
Rodilí mluvčí rumunštiny, maďarštiny, ruštiny, bulharštiny, češtiny, polštiny a dlaších jazyků.

Široký sortiment služeb:

  • Překlady: obchodní, finanční, technické, právnické, lékařské
  • Tlumočení
  • Lokalizace internetových stránek
  • Software localization

  • Nejmodernější překladatelské metody a technologie
  • Mezi naše klienty patří již několik let mnoho společností z 500 nejúspěšnějších
  • Více než 1000 spokojených zákazníků
  • 30 zaměstnanců je Vám k dispozici v kancelářích v Německu, Itálii, Rumunsku a Maďarsku

Historie a účel

CET Central European Translations byl založen v r.1994 jako sít´ překladatelských kanceláří v střední a východni Evropě, a také západní Evropě. V současné době provádí svou činnost překladatelské kanceláře v Rumunsku, Mad´arsku a Německu. Nášim účelem je poskytovat zákazníkům pomoc ve všech záležitostech spojených s jazyky střední, východní, a také západní Evropy a sice překlady jakéhokoliv typu dokumentu, tlumočení, tlumočení pro telefonické konference, desktop publishing. Jedním ze základních aspektů naší nabídky je lokalizace webových souborů.

S cílem zaručit nejvyšší kvalitu, naši překladatelé a tlumočníci ovládají příslušné jazyky jako mateřské jazyky, mají univerzitní diplomy a specializaci v cizích jazycích nebo v jejich oblasti činnosti. Každy přeložený dokument je ještě jednou prověřen proofreaderem s účelem zajistit kvalitativní standardy nejvyššího úrovně. Používáme všechny důležité programy, včetně Tradosu a jiných softů k překladům.

Překládáme z nebo do středo-evropských a východoevropských jazyků a sice z nebo do rumunštiny, mad´arštiny, bulharštiny, češtiny, slovínštiny, slovenčiny, polštiny, turečtiny, ruštiny, chorvaštiny a srbštiny.

Překládáme do nebo z angličtiny, americké angličtiny, němčiny, španělštiny, francouštiny, italštiny, a také z nebo do středo- a východo-evropských jazyků